Skapa minnesvärda och hållbara företagsevent tillsammans med Hummingbird Meetings & Events!

Att värna om vår planet och att alltid försöka tänka ur ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör blir bara viktigare och viktigare, och kanske allra helst i en bransch som rese- och mötesbranschen. Hummingbird Meetings & Events är stolta över sitt ständigt växande miljö- och klimatarbete och uppmuntrar sina kunder till att göra hållbara val. Lika viktigt som det är att skapa effektiva och inspirerande möten och konferenser är det att göra dem mer miljövänliga och socialt ansvarstagande.

Vad kan då företag göra för att konferensresan eller eventet ska bli mer hållbart? Hummingbird Meetings & Events tipsar nedan genom en praktisk checklista:

1. Välj de mest hållbara alternativen för lokal eller hotell för ditt företagsevent

Välj i första hand de lokaler eller hotell som har certifieringar för miljöansvar och energieffektivitet. Idag finns ett bra utbud av aktörer som erbjuder möjlighet att bl a återvinna, minska avfall och använda förnybara energikällor.

2. Res ansvarsfullt 

Tänk på att välja destinationer som på ett enkelt sätt är nåbara med kollektivtrafik eller dit promenad eller cykling är smidigt. Ska ni resa en längre sträcka som kräver flyg, se på möjligheten hos flygbolaget att välja fossilfritt bränsle. Detta blir alltmer vanligt idag. I flera fall finns även möjligheten att välja bort flyget för tåg, buss eller båt. Kanske kan ni överväga att ta flyget ena resvägen och tåget tillbaka för att minimera utsläppen?

3. Digitalisera kommunikationen

Använd digitala lösningar för inbjudningar, program och annan information för att minska pappersanvändningen. Genom digitala utskick kan alla deltagare få tillgång till all information samtidigt på ett smidigt sätt samtidigt som vi räddar träden och minskar tryckkostnader. Hummingbird Meetings & Events förespråkar själva användningen av sin egen kommunikationsplattform HummingWeb som funkar utmärkt för digital kommunikation i olika former. Före, under och efter eventet.

4. Hållbara material och dekorationer

När det kommer till dekorationer är det bästa alltid material som går att återanvända, återvinna eller bryta ner. Se över om det som ska användas under eventet går att hyras in innan ni överväger att köpa något nytt. För dekorationen till evenemanget – tänk kvalitet före kvantitet och minimera dekoren så gott det går. Försök också, när det går, att återanvända dekorationer från tidigare evenemang och därmed minska avfallsmängden.

5. Branding som kan återanvändas

Att skapa branding för företagsevent och konferensresor är kul och skapar mervärde. Bra att ha i åtanke vid framtagning av ny branding är att skapa tryckmaterial som går att återanvända igen vid framtida event. Välj bort datum eller år och fokusera på företagsloggan och känslan i stället.

6. Servera lokalt och ekologiskt

Att samarbeta med cateringföretag som prioriterar både ekologiska och lokala råvaror har många fördelar. Det stödjer inte bara de lokala producenterna utan minskar även transportutsläpp. Det finns också en stor vinning i att använda tallrikar, bestick och glas som är återanvändbara framför engångsartiklar för att minska avfallsmängden. Varför inte servera någon av måltiderna helvegetarisk?

7. Skapa medvetenhet

Väv in detta hållbarhetsbudskap i evenemangets eller konferensresans program och inspirera alla medverkande till att bidra till en mer hållbar värld. Ett exempel kan vara att anordna workshops och seminarier om hållbarhet och involvera talare eller föreläsare som har en expertis inom området.

 

Att värna om vår planet är viktigt och likaså att mötas. Genom att planera rätt och hämta inspiration från denna checklista kan vi skapa hållbara och minnesvärda evenemang och konferensresor som gynnar både företaget och planeten. Hummingbird Meetings & Events är gärna er partner för att åstadkomma detta tillsammans!

 

Vill du och ditt företag skapa ett minnesvärt och hållbart företagsevenemang? Kontakta oss!

 

Om författaren

Matilda Sandin, Projektkoordinator

Med en utbildning inom Event Marketing and Management koordinerar hon företagsevent och konferensresor samt planerar och producerar innehåll på Hummingbird Meetings & Events hemsida. Matilda brinner för kommunikation i alla dess former, både i tal och skrift och tror starkt på att bra och tydlig kommunikation är A och O för lyckade event och bra marknadsföring.