Hummingbird Meetings & Events bjuder in till studieresor inom arkitektur och stadsutveckling i Oslo

Undersökningar som gjorts om vad som är avgörande för att behålla och attrahera ny personal visar att meningsfullhet, möjligheter till inspiration och kunskapsutbyte samt utveckling är de absolut viktigaste faktorerna. I en utmanande tid för en del branscher vill Hummingbird Meetings & Events göra det möjligt för fler att åka på studieresor inom arkitektur och stadsutveckling och arrangerar därför öppna studieresor till Oslo i maj 2024!

Vad är en öppen studieresa?

Öppna studieresor innebär att gruppens deltagare kan komma från olika byråer. Små verksamheter eller några få från en större byrå får möjlighet att uppleva bra arkitektur tillsammans med högt kvalificerade guider.

Sedan flera år tillbaka har Hummingbird Meetings & Events arrangerat studieresor för sina kunder inom fastighetsutveckling, stadsplanering och arkitektur. Något som under den senaste tiden tyvärr inte har varit möjligt för vissa företag och byråer, trots att viljan och behovet funnits där. För att ändå kunna möta kundernas behov av kunskapsutveckling och inspiration har upplägget med öppna studieresor tagits fram.

I vår bjuder Hummingbird Meetings & Events in till två öppna studieresor till Oslo, vardera under tre dagar där man har skapat ett riktigt fint och inspirerande arkitekturprogram med fokus på modern arkitektur i Oslo.

Modern arkitektur i Oslo

Den moderna arkitekturen i Oslo har genomgått betydande förändringar under de senaste åren, där ett ökande intresse för innovativ design och hållbara byggnader har satt tonen. Fokus har riktats mot energieffektivitet, gröna tak, solenergi och andra miljövänliga element, vilket har präglat stadens skyline med imponerande strukturer.

Oslos moderna arkitektur är således inte bara ett uttryck för estetisk skönhet utan även ett svar på samhällets växande krav på miljöansvar och hållbarhet. Denna symbios mellan tradition och nyskapande skapar unik arkitektonisk identitet och positionerar Oslo som en framstående spelare inom den globala arenan för modern och hållbar design.

Vem kan delta?

Studieresorna som äger rum den 22-24 maj och 24-26 maj 2024 välkomnar alla inom arkitektur, fastighets- och byggbranschen som vill lära sig mer om modern arkitektur, inspireras och utbyta kunskap.


– Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta koncept till alla inom arkitektur, fastighets- och byggbranschen och tror starkt på att det kommer uppskattas mycket, säger Staffan Hjelm, projektledare för studieresor inom arkitektur och stadsutveckling.

Är du intresserad av att anmäla dig till en av våra öppna studieresor till Oslo? Mer information och anmälan hittar du här!