Rekrytera och behåll medarbetare med konferensresan

Det går nästan inte en dag utan att det rapporteras om svårigheten att hitta kvalificerad arbetskraft. Företag bjuder över varandra, rekryteringsföretagen är aktiva och det krävs allt mer för att behålla medarbetarna. Vad är det då som gör att en medarbetare stannar kvar alternativt väljer att byta jobb?

Det har gjorts många undersökningar på vad som är viktigt för att man skall vilja stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats. Att ha kul och få en känsla av att tillhöra teamet hamnar högt i alla dessa. Andra faktorer som rankar högt i de flesta studier är meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter och att vara stolt över sin arbetsplats.

Hur kan konferensresan eller studieresan göra skillnad?

Konferensresan är ett oerhört kraftfullt verktyg när det gäller att förmedla företagskultur och skapa samhörighet. Och då är det inte bara samhörighet mellan medarbetarna utan också mellan medarbetaren och företaget. Speciellt gäller detta för konsulter som har en stor del av sin tid ute hos kund.

Gemensamma upplevelser i en ny spännande miljö är ett av de snabbaste och bästa sätten att bygga relationer och skapa samhörighet i en grupp. En unik gemensam upplevelse är något man kan återkoppla till under många år efteråt. Har man samtidigt kul så blir det än mer effektivt. Här kan du läsa mer om aktiva konferensresor.

Samtidigt är det viktigt att upplevelserna har en koppling till innehållet på konferensen och harmonierar eller förstärker de värderingar som företaget har.

Använd konferensresan vid rekrytering och introduktion

Det blir allt vanligare att redan i platsannonser eller vid intervjuer nämna att företaget investerar i en årlig konferensresa. Det är ofta inte avgörande men det är en viktig del som idag läggs i vågskålen när man ska bestämma om man vill byta jobb, -eller stanna kvar. Det är tydlig signal att man satsar på sina medarbetare. Det är också en väldigt bra ingrediens i en introduktion där man får möjlighet att lära känna kollegor och ledning på ett sätt som sällan hinns med i det vardagliga. Och, när konferensresan är väl genomtänkt, även ta del av den kultur som präglar företaget.