Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
Org. nr. 556608-0833.