Årskrönika: Employer Branding har aldrig varit viktigare än nu

Inledningen på 2023 var speciell för mig. Jag tillträdde som VD för Hummingbird Meetings & Events. Även om jag var varm i kläderna efter flera år som COO i bolaget så var det speciellt att ta över efter Ulf Hansen som lett bolaget de senaste 16 åren och dessförinnan byggde upp Hansen.

Nu, så här ett år senare kan jag med stolthet och glädje se tillbaka på det vi åstadkommit tillsammans med våra kunder under året. Och att vi har rekordstor orderingång för 2024. Något som jag tror hänger ihop med vårt fokus på att skapa verktyg för företagens Employer Branding.

Företagets utmaningar

Vi har ytterligare ett år framför oss där vi ser en tydlig trend i att företag fortsätter att sätta gemensamma upplevelser, event och konferenser högt på agendan. En bestående effekt av pandemin är att många fortsätter arbeta hemifrån i ganska stor utsträckning. Detta kan för arbetsgivare ofta upplevas som utmanande då man tappar dynamik och teamkänsla mellan medarbetarna och i vissa fall även känslan av samhörighet till företaget.

Online-möten är såklart en bra lösning och uppskattas av de flesta, de besparar oss tid både på jobbet och privat. De flesta håller nog med om att en kombination av online och att träffas fysiskt förmodligen är det bästa. Dock har många företag svårt att få tillbaka personalen till kontoret och fler online-möten och en ny chat-kultur har gjort att informella möten och samtal som t. ex den gemensamma kaffepausen på kontoret minskar. Konsekvensen blir direkt att man helt enkelt inte bygger lika starka och bra relationer kollegorna emellan. Vilket i sin tur leder till sämre samarbete och mindre gemensam utveckling.

Kraftfulla verktyg för att förmedla företagskultur

Det nya arbetssättet har gjort att företag prioriterar personaleventet och/eller konferensresan ännu högre än innan pandemin. Vi vet sedan tidigare att gemensamma upplevelser är oerhört kraftfulla verktyg när det gäller att förmedla företagskultur och skapa samhörighet. Både mellan medarbetarna och mellan medarbetaren och företaget. Speciellt gäller detta för konsulter som ofta har en stor del av sin tid ute hos kund.

I flertalet undersökningar över vad som är viktigt för att man skall vilja stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats rankas en känsla av att tillhöra teamet och att ha kul väldigt högt. Andra faktorer som hamnar högt i de flesta studier är meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter och att vara stolt över sin arbetsplats.

Gemensamma upplevelser, kanske i en ny spännande miljö, är ett av de snabbaste och bästa sätten att bygga relationer och skapa samhörighet i en grupp. Det är något man kan återkoppla till under många år efteråt. Har man samtidigt kul så blir det än mer effektivt.

Att ha en Employer Branding strategi har aldrig varit viktigare än nu

Vi ser tydligt att detta inte är en avtagande trend, den är precis lika stark inför kommande år. Detta får vi bekräftat dagligen i dialogen med kunderna men även i att siffrorna inför 2024 och även 2025 ser bättre ut än någonsin. Företagen fortsätter att prioritera möten, event och konferensresor som strategiska verktyg för framgång, rekrytering samt för att stärka och behålla sin personal. Trots en lågkonjunktur som kanske ännu inte har nått sin botten. Att ha en genomarbetad Employer Branding strategi har kanske aldrig varit viktigare än nu.

Självpåtagen klimatskatt

Som ett av de första eventbolagen i Sverige klimatkompenserar vi för alla våra kunders events och konferenser till 100% inklusive all logistik till och från eventen. Det går inte att välja bort utan ingår alltid i ett samarbete med Hummingbird Meetings & Events. Vi ser det som en självpåtagen klimatskatt där vi själva kan styra och därmed försäkra oss om att vi eliminerar minst samma mängd CO2 som våra event och konferensresor ger upphov till.

Men såklart kan vi inte nöja oss enbart med att klimatkompensera utan tar nu nästa steg i rätt riktning med ytterligare partnerskap inom hållbarhet som b l a möjliggör att vi kan ställa ännu högre krav på våra leverantörer att ha ett tydligt hållbarhetsfokus samt erbjuda lösningar med minskad klimatpåverkan, vilket är en viktig del av vår övergripande strategi för att bli en mer ansvarsfull aktör inom eventbranschen.

Med en fot i 2024

Jag ser tillbaka på året som gått med värme och är redo att tillsammans med vårt fantastiska team av medarbetare och kunder ta steget in i 2024.

God jul och gott nytt år!

Karin 💙