Bygg stark företagskultur genom Employer Branding

Det rapporteras ständigt om utmaningen att hitta kvalificerad arbetskraft, behålla kompetent personal och att öka känslan av samhörighet mellan medarbetarna och till företaget. Strategier kring Employer Branding blir därför alltmer avgörande. För att skapa engagemang, samarbete och behålla medarbetarna krävs numera en noggrant genomtänkt Employer Branding strategi. Vad är det som gör att en medarbetare väljer att stanna eller söka nya utmaningar?

Många undersökningar har gjorts med fokus på vad som är avgörande för att behålla personal på en arbetsplats. Att ha roligt och känna en samhörighet med teamet rankas högt i dessa studier. Andra faktorer som konsekvent hamnar högt är meningsfullhet, möjligheter till utveckling och stolthet över arbetsplatsen.

I en nyligen publicerad ISS-rapport har man undersökt hur företagskulturen påverkas av distans- och hemarbete? I studien framkommer att nästan varannan svensk svarar att hemarbete har en negativ effekt på kulturen eftersom relationer till kollegor och chefer försämras. 49 procent tror dessutom att hemarbete leder till att man blir mindre intresserad av sociala sammanhang och aktiviteter, vilket i sin tur leder till sämre och färre arbetsrelationer. (källa ISS*). Här kommer vikten av en noggrann planerad och relevant konferensresa eller företagsevent in som en byggsten i att bryta denna upplevelse av isolering, förlorat engagemang och minskad sammanhållning inom och till företaget.

Hur kan konferensresor eller events användas för att skapa en stark företagskultur?

Konferensresan eller personaleventet framstår som ett kraftfullt verktyg för att förmedla företagskultur och skapa en stark samhörighet. Det handlar inte bara om samhörighet mellan medarbetarna utan också om att bygga en koppling mellan medarbetaren och företaget, detta kan upplevas särskilt viktigt för konsulter som spenderar mycket tid ute hos kund.

Att dela gemensamma upplevelser i en ny och spännande miljö är ett snabbt och effektivt sätt att bygga relationer och skapa samhörighet i en grupp. En unik gemensam upplevelse blir något man minns och återkopplar till under lång tid. Om det dessutom är roligt blir det ännu mer effektivt.

Samtidigt är det viktigt att dessa upplevelser är kopplade till konferensens innehåll och syfte samt harmonierar eller förstärker företagets värderingar för att verkligen stärka budskapet och Employer Branding.

Använd konferensresan vid rekrytering och introduktion

Det blir allt vanligare att företag inkluderar information om årliga konferensresor och events i sina platsannonser eller under intervjuer. Även om det sällan är det avgörande, utgör det en viktig faktor när man överväger att byta jobb eller stanna kvar. Det är en tydlig signal om att företaget investerar i sina medarbetare och utgör också en utmärkt del av introduktionen där man har möjlighet att lära känna sina kollegor och ledning på ett sätt som sällan sker i det dagliga arbetet. En väl genomtänkt konferensresa ger också möjlighet att tydligt kommunicera företagets präglade kultur inom ramen för Employer Branding.