Hummingbird Meetings & Events inspirerar till en mer hållbar rese- och mötesbransch!

Hummingbird Meetings & Events tillsammans med de andra bolagen i Intoit Travel Group har sedan 2017 varit klimatneutrala. Sedan 2019 klimatkompenserar Hummingbird Meetings & Events 100 % av den CO2 som deras kunders konferensresor och events genererar. Klimatkompensation ingår alltid för kunden och kan inte väljas bort. Hummingbird Meetings & Events var bland de första i rese- och mötesbranschen att införa detta och är än idag en av få event- och konferensarrangörer som alltid klimatkompenserar.

Varför investerar och engagerar sig ägare och medarbetare i Hummingbird Meetings & Events så mycket i miljö- och klimatarbete?

– Jag vill tro att det är en kombination av ett genuint intresse för de här frågorna och en vilja att verkligen göra vad vi kan. Det har utvecklats i takt med att vi regelbundet utbildar oss, kör workshops och verkligen driver vårt miljö- och klimatarbete aktivt. Det roliga är att det har fått många av våra kunder och leverantörer att också engagera sig mer. En god spiral helt enkelt. Det här är inte något som skall bockas av hos oss. Miljö- och klimatarbetet är en del av vårt DNA och det märks också i vår budget där det avsätts en ansenlig post varje år, även under pandemin, säger Ulf Hansen, styrelseordförande Hummingbird Meetings & Events.

 

Klimatkompensation ingår alltid hos Hummingbird Meetings & Events

Klimatkompensation innebär att de utsläpp som inte går att minska genom egna åtgärder kompenseras genom att finansiera projekt där samma mängd CO2 absorberas eller förhindras att släppas ut.

I samarbete med Southpole som är experter på klimatfrågor och klimatkompensation får Hummingbird Meetings & Events hjälp att årligen räkna ut den mängd CO2 som kundernas konferensresor, studieresor och event genererat. Sedan investeras det i certifierade projekt som reducerar minst samma CO2 mängd. Dessa projekt väljs ut med omsorg och är ofta förknippade med destinationer som bolagen på Intoit Travel Group har en anknytning till.

För att säkerställa att klimatkompensationen verkligen fungerar finns flera viktiga kriterier att uppfylla. Alla utsläppsminskningar och utveckling i respektive projekt måste vara additionella, vilket innebär att det inte hade skett utan Intoit Travel Groups finansiering via klimatkompenseringen. Dessutom är samtliga utsläppsminskningar verifierade och regelbundet kontrollerade av en tredje part, ofta Golden Standard.

Nästa steg

Miljö- och klimatarbetet på Intoit och Hummingbird Meetings & Events utvecklas ständigt. Under 2023 kvalificerade bolaget sig stolt som partner i EU-projektet Travelife som stöttar företag i resebranschen med verktyg och handlingsplaner för att utveckla hållbarhetsarbetet. Nästa steg är att implementera dessa handlingsplaner i samtliga bolag inom koncernen.

Ett starkt engagemang för klimat och hållbarhetsarbete finns i alla bolagen inom Intoit Travel Group och nu vill Hummingbird Meetings & Events sprida detta engagemang vidare i rese-och mötesbranschens alla led för att inspirera fler att bidra till en ännu mer hållbar bransch!